Politica de confidentialitate

 1. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Aceasta notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este intocmita pentru a va informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale.

Agentia NEW STAR doreste sa ofere servicii turistice cu respectarea legislatiei din domeniul datelor la un inalt standard profesional concomitent cu respectarea standardelor de confidentialitate cu privire la datele dvs. personale. In cadrul prestarii serviciilor noastre, agentia noastra se angajeaza sa protejeze datele dvs. personale si sa asigure o transparenta totala in modul de prelucrare al acestora.

Aceasta notificare va informeaza cu privire la categoriile datelor dvs. cu caracter personal si detalieaza modul de prelucrare a acestora in relatia agentiei noastre cu clientii.

Prin utilizarea site-ului web www.newstar.ro  va exprimati acordul fata de termenii si conditiile acestei notificari.

Va rugam sa consultati si Politica de Cookies unde este detaliat modul de utilizare a cookie-urilor de pe acest site.

In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu dezvaluiti nicio informatie cu caracter personal preluata de pe acest site.

 

 1. Operatorul datelor dvs. personale

Societatea NEW STAR SERVICES SRL, cu sediul in Bucuresti, Aleea Baraj Lotru, nr. 8, bl. N9, sc. B, apt. 40, sector 3, reprezinta operatorul de date cu caracter personal si este responsabila pentru procesarea datelor dvs. cu caracter personal, denumita generic NEW STAR.

Puteti contacta persoana responsabila cu protectia datelor din partea agentiei noastre utilizand urmatoarele date de contact: 021 340 33 85 | contact@newstar.ro .

 

 1. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucram

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale in vigoare si pot include:

– Informatii de contact: nume si prenume, adresa (domiciliul sau resedinta), seria si numarul actului de identificare (buletin/ carte de identitate/ pasaport), codul numeric personal numar de telefon, adresa de e-mail;

– Informatii privind serviciile solicitate: detalii privind platile efectuate de dvs., inclusiv contul bancar, informatii suplimentare prelucrate in contextul incheierii unui contract cu agentia noastra;

– Informatii folosite in scop de marketing si publicitate: nume, prenume, imagine, username cu mentiunea ca agentia NEW STAR va specifica prezenta persoanei respective, in urma incheierii unui acord de folosire ale acestora;

– Informatii speciale cu caracter personal: date despre sanatate, cerinte dietetice, date despre orientarea religioasa;

– Informatii legate de accesarea serviciilor noastre: locul, data, ora, browser-ul folosit, software-ul si sistemul de operare al dispozitivul de pe care se face accesarea site-ului nostru.

 

 1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi in urmatoarele scopuri:

– Ofertarea de servicii turistice sau prestarea acestora;

– Reclama, marketing, publicitate;

– Respectarea obligatiilor legale ale agentiei noastre si exercitarea acestora;

– Asigurarea respectarii dispozitiilor legale referitoare la arhivarea datelor;

– Gestionarea securitatii in sediul nostru si a utilizarii sistemelor informatice, pentru prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate;

– In orice scop pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost transmise.

 

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate unor alti prestatori de servicii turistice, colaboratori care asigura servicii conexe serviciilor turistice solicitate, cu respectarea cerintelor legale privind prelucrarea datelor personale.

Aceste date cu caracter personal pot fi transmise in cadrul agentiei NEW STAR catre persoane din conducere sau alte persoane imputernicite, in vederea indeplinirii atributiilor specifice scopurilor anterior prezentate.

Agentia noastra nu va divulga catre terti datele dvs. cu caracter personal in scop de vanzare sau subinchiriere. Este posibil sa furnizam aceste date la cererea autoritatilor, respectand prevederile legale, consultantilor externi doar in masura in care este necesar privind finalizarea contractelor cu activitatile agentiei noastre si cu scopurile enumerate la pct. 4.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal in afara UE sau SEE

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate in state ce fac parte din Uniunea Europeana sau Spatiul Economic European, unde se asigura un nivel corespunzator de protectie, daca acestea sunt necesare pentru prelucarea conform scopurilor descrise la pct. 4. In cazul in care transferul este solicitat in state din afara UE sau SSE suntem obligati sa transferam datele dvs. personale furnizorului de servicii solicitat, cu respectarea masurilor de protectie adecvate si mentionate in Regulamentul General privind Protectia Datelor din Uniunea Europeana.

In cazul in care sunt necesare informatii suplimentare legate de acest tip de transfer, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: contact@newstar.ro .

 

 1. Actualizarea datelor dvs. cu caracter personal

Va rugam sa ne contactati la adresa de contact: contact@newstar.ro, in cazul in care intervin modificari in datele dvs. cu caracter personal sau atunci cand constatati ca nu detinem date dvs. autentice, in vederea corectarii acestora.

 

 1. Durata stocarii datelor dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal urmeaza sa fie stocate pe durata derularii contractului dvs. incheiat cu agentia NEW STAR si in conformitate cu prevederile prevazute de legislatia in vigoare dupa data incheierii acestuia.

In cazul in care trebuie asigurata o perioada de pastrare extinsa, datorata includerii datelor dvs. in anumite documente contabile, veti fi informat in prealabil cu o notificare.

 1.  Securitatea datelor cu caracter personal si a sediului nostru

Datele cu caracter personal sunt securizate impotriva amenintarilor si ne obliga sa ne asiguram ca acestea sunt protejate de o infrastructura IT si masuri de securitate corespunzatoare. In cazul in care descoperim o incalcare a datelor cu caracter personal cu risc pentru drepturile dvs., vom informa Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu obligatia de a va trimite o notificare, in acest sens.

Pentru a asigura securitatea sediului nostru, folosim un sistem de supraveghere video, in scopuri legate de siguranta persoanelor si securitatea cladirilor si a proprietatii. Supravegherea video poate fi folosita si pentru monitorizarea zonelor exterioare.

 

 1. Drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu dispozitiile legale cu privire la aplicabilitatea in ceea ce priveste datele cu caracter personal, va informam ca aveti urmatoarele drepturi:

– Dreptul de accesare a propriilor date cu caracter personal;

– Dreptul de corectare a propriile date cu caracter personal inexacte;

– Dreptul de a restrictiona prelucrarea propriilor date cu caracter personal;

– Dreptul la retragerea consimtamantului pentru prelucrarea acestor date;

– Dreptul la stergerea datelor dvs. cu caracter personal;

– Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor in anumite cazuri specifice;

– Dreptul la portabilitatea datelor;

– Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter     Personal.

 

 1. Amendamente la Politica de protectie a datelor personale

In cazul in care intervine o modificare a prezentei notificari, in vederea asigurarii unei mai bune protectii a drepturilor si datelor tale cu caracter personal, vom publica o Notificare revizuita, cu obligatia de a lua toate masurile pentru a va trimite o notificare referitoare la aceasta modificare.